Sports

Šaušana pa lidojošiem mērķiem, (krievu valodā - „Стендовая стрельба”, angļu valodā – „Clay target shooting” vai „Shotgun shooting”) iekļauj sevī vairākas sporta disciplīnas.

Visi stenda šaušanas veidi imitē medību šaušanu – šaušanu pa lidojošiem putniem. Jau vairākus gadsimtus medības kā vaļas prieks ir ļoti dārgs veids, kā pavadīt brīvo laiku, un ne visi var atļauties sev tādu vaļas prieku. Šāds jēdziens organiski tika pārnests arī uz priekšstatu par stenda šaušanu.

Nav apbrīnojami, ka valstīs, kur sākās attīstīties šis šaušanas veids – Anglija un ASV, vairākuma gadījumos šaušanas stendi atrodas blakus golfa klubiem – apmeklētāju loks ir vienā līmenī. „Golfs ar šauteni” angļi nosauc vienu no stenda šaušanas veidiem – Sportings.

Par stenda šaušanas popularitāti Eiropā var liecināt sekojošie fakti: 180 miljonu mērķu katrā gadā apšauj Anglijā, 120 miljonus un 100 miljonus Francijā un Itālijā atbilstoši. Kopā Eiropa pēc dažādiem novērtējumiem patērē no 800 miljoniem līdz 1 miljardam mērķu.

Neskatoties uz to, ka daži stenda šaušanas veidi – Tranšejas stends (Trap), Apaļais stends (Skeet) un Dubls traps (Double trap) – ir olimpiskās disciplīnas, populārākie pasaulē ir šādi stenda šaušanas veidi, kuri ir daudzveidīgi, un tuvāk imitē medības nosacījumus. Tādi ir Sportings ((«Parcours de Chasse»), Kompaks Sportings («Sporting Compak®»), Medību Traps («Fosse Universal») un angļu sportings (Sporting).

Dažādi pēc formas, krāsas un lidojuma mērķu veidi, dažādi lidojumu ātrumi un attālumi starp šāvēju un lidojošu mērķi, dažādas dubletu kombinācijas – viss tas padara katru šāvienu, katru treniņu un katras sacensības par neatkārtojamām. Sīkāk par iespējām nodarboties ar stenda šaušanu Latvijā jūs varat uzzināt Rīgas šaušanas stenda mājas lapā: www.ssk.sporting.lv